Όροι & Προϋποθέσεις

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει υλικό όπως κείμενο, φωτογραφίες και άλλες εικόνες και ήχους, τα οποία προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και άλλα συγγενή δικαιώματα. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα συγγενή δικαιώματα επί του σχετικού υλικού είτε αποτελούν ιδιοκτησία της ECUEXPERTS είτε της έχουν παραχωρηθεί με άδεια χρήσης από τους αντίστοιχους κατόχους, προκειμένου το σχετικό υλικό να χρησιμοποιείται στην παρούσα ιστοσελίδα.
 
Η παρούσα ιστοσελίδα επίσης περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένου του σήματος «ECUEXPERTS» και του εμβλήματος της. Όλα τα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην ECUEXPERTS ή της έχουν παραχωρηθεί με άδεια χρήσης από τους αντίστοιχους κατόχους προς χρήση στην παρούσα ιστοσελίδα.
 
Επιτρέπεται
  • η πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας
  • η εκτύπωση ενός αντιγράφου μίας ή όλων των σελίδων για δική σας προσωπική χρήση

Απαγορεύεται

  • η αντιγραφή (μέσω της εκτύπωσης, αποθήκευσης σε δίσκο, μεταφόρτωσης ή άλλως), διανομή (συμπεριλαμβανομένης και της διανομής αντιγράφων), μετάδοση, αλλοίωση ή παρέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο ή άλλως η χρήση οποιουδήποτε υλικού της ιστοσελίδας, με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου με τίτλο «Επιτρέπεται». Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για το σύνολο ή μέρος του υλικού της ιστοσελίδας
  • η αφαίρεση οποιασδήποτε από τις επισημάνσεις δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλου συγγενούς δικαιώματος που περιέχονται σε υλικό το οποίο έχει αντιγραφεί ή εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα
  • η εγκατάσταση συνδέσμου προς την παρούσα ιστοσελίδα
Χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας
 
Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε υπερκείμενο ή άλλο σύνδεσμο προς την παρούσα ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email με τον Webmaster, παρέχοντας τα ακόλουθα στοιχεία:
 
  • τη/τις URL των ιστοσελίδων στις οποίες επιθυμείτε να εγκαταστήσετε σύνδεσμο προς την παρούσα ιστοσελίδα
  • τη/τις URL των ιστοσελίδων της παρούσας ιστοσελίδας για τις οποίες θέλετε να εγκαταστήσετε σύνδεσμο
    και εμείς θα εξετάσουμε το αίτημά σας.

Κατά πόσο θα γίνει δεκτό το αίτημά σας αποτελεί δική μας απόφαση και δεν φέρουμε καμία σχετική υποχρέωση.

Τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων

Η ECUEXPERTS μπορεί να τροποποιεί κατά καιρούς τους ανωτέρω όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τη δήλωση αποποίησης ευθύνης. Με την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, δεσμεύεστε από τους τρέχοντες όρους και τις προϋποθέσεις και τη δήλωση αποποίησης ευθύνης και, συνεπώς, θα πρέπει να ανατρέχετε σε αυτά κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.

Διαδικασία Παραπόνων

Εάν έχετε κάποια απορία ή παράπονο σχετικά με την παρούσα ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον webmaster της ECUEXPERTS.