ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ECU)

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ECU)
 
Οι μονάδες έλεγχου κινητήρα όπως και όλοι οι εγκέφαλοι αποτελούνται από δύο μέρη:
Το ηλεκτρονικό μέρος & το λειτουργικό μέρος.
 
Μετά από χρόνια χρήσης και λειτουργίας του εγκεφάλου ή από τυχόν βραχυκύκλωμα ή από κάποια άλλη αιτία μπορεί να εμφανιστεί βλάβη στο hardware ή στο software του εγκεφάλου κινητήρα του αυτοκινήτου.
Μετά από χρόνια εμπειρίας και συνεχούς εκπαίδευσης στον χώρο της επισκευής και του προγραμματισμού των ηλεκτρονικών μερών του αυτοκινήτου και με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα όλων των τύπων αυτοκινήτων σας δίνουμε την καλύτερη δυνατή λύση με το δυνατότερο χαμηλό κόστος είτε με κλωνοποίηση του λογισμικού του εγκεφάλου του αυτοκινήτου σας σε άλλον μεταχειρισμένο εγκέφαλο ίδιου τύπου είτε επισκευάζοντας τον ήδη υπάρχον εγκέφαλο του αυτοκινήτου σας.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 
Ο προγραμματισμός των εγκεφάλων κινητήρα του αυτοκινήτου γίνεται μετά από αντικατάσταση από βλάβη που έχει παρουσιαστεί σε άλλον μεταχειρισμένο εγκέφαλο, χωρίς ή και με το ίδιο το αυτοκίνητο στον χώρο μας. Η αποκωδικοποίηση του και στην συνέχεια η κωδικοποίηση του εγκεφάλου πάνω στο ίδιο το αυτοκίνητο είναι σίγουρη και ασφαλής χωρίς να παρουσιαστεί οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία του εγκεφάλου. Με τα ειδικά προγράμματα είναι δυνατή και η κωδικοποίηση από τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου σε άλλον μεταχειρισμένο.
 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 
Οι βλάβες που μπορεί να παρουσιαστούν στον εγκέφαλο του κινητήρα ποικίλουν και τα περισσότερα από αυτά μπορούν να επισκευαστούν (απώλεια επικοινωνίας με την διάγνωση, απώλεια σήματος ρεύματος στους πολλαπλασιαστές, απώλεια σήματος στα μπεκ ψεκασμού, δυσλειτουργία στην πεταλούδα γκαζιού ή στο πεντάλ γκαζιού κλπ). Επίσης είναι δυνατός ο μηδενισμός λειτουργίας του εγκεφάλου SBC MERCEDES στην περίπτωση λήξης της λειτουργίας του.